09/05/2016
Nhà hàng Phổ Đình chi nhánh Thảo Điền(Q.2) đã khai trương vào tháng 9/5/2016.